Corona Update

We mogen zeilen!

En dat gaan we doen ook ;)

 

Verheugd met het fijne nieuws dat we ondanks de Corona maatregelen toch dit jaar alsnog onze mooie club mogen opbouwen. Uiteraard zijn er eisen voor eenieders veiligheid die in acht dienen te worden genomen.

 

Dit zijn de regels: Kustzeilvereniging Den Helder 

 

Plan van aanpak in verband met corona-maatregelen en richtlijnen. 

 

Opbouwen op het strand • Voor het vervoer van ons materiaal vanaf de opslag naar het strand bij Huisduinen maken we gebruik van de diensten van HMS (shovel). • De leden van de vereniging plaatsen zelf alle materialen op het strand  • Bij het plaatsen van de hekken en de stellingen draagt iedereen handschoenen. • Er wordt op een minimale afstand van 1½ meter van elkaar gewerkt. • De vereniging zorgt tijdens het opbouwen niet voor catering. Iedereen dient zelf voor eten en drinken te zorgen. 

 

Gebruik van de portacabin en het terras • Er zal geen gelegenheid zijn om koffie of thee te zetten. • Het is niet doenlijk om vanaf huis in zeilkleding (wetsuit) naar het strand te gaan. Omkleden in de portacabin is daarom toegestaan voor maximaal twee personen tegelijk, zodat de minimale afstand van 1½ meter gehandhaafd kan worden. Als alternatief kan buiten omgekleed worden. • De vereniging zorgt voor aanwezigheid van een desinfecterend middel. • Afval dient mee naar huis te worden genomen. • Ook op het terras dient altijd de 1½ meterregel in acht te worden genomen. • Op de verenigingslocatie mogen geen bijeenkomsten of feestjes worden georganiseerd. 

 

Zeilen • De vereniging organiseert geen wedstrijden of evenementen. Er zal individueel door de leden worden gezeild. • Schipper (samen met eventuele fokkenmaat) brengt zijn catamaran zelf naar het strand en weer terug naar de clublocatie. • Zeilkleding mag niet worden achtergelaten, maar moet meegenomen worden naar huis. • Aangezien clubleden veelal op verschillende tijdstippen zeilen, zijn er nooit veel mensen tegelijk op het strand aanwezig. Daarbij zijn we een kleine vereniging met zestien catamarans. Dit maakt dat de regels goed en gemakkelijk gehandhaafd kunnen worden.